กล่อง E85 Conversion Kit เชียงใหม่ เติมน้ำมัน e85 ด้วยกล่อง E85 Go e85 kit เชียงใหม่

YOUAH Home » เกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์
พิมพ์


ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน
E85 FFV CONVERSION KIT
ช่วยโลกช่วยชาติช่วยประหยัดเติม E85 โดย
เครื่องปรับแปลงใช้น้ำมันทุกประเภท
Flexible Fuel Vehicle [FFV]

 

มารู้จัก E85แก๊สโซฮอล์ พลังงานทางเลือกใหม่

     E85 คือ เชื้อเพลิงผสมสำหรับใช้งานรถยนต์ โดยผสมน้ำมันเบนซินมาตรฐาน

เข้ากับเอทานอล (E) ในสัดส่วน 15เปอร์เซ็นต์  และ 85 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

น้ำมันชนิดนี้จึงถูกเรียกว่า  “E85”

     การผสมเอทานอลเข้ากับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนที่น้อยลงก็จะเรียกชื่อตามสัด

ส่วนของการผสมเช่น ผสม 20% เรียก E20 ผสม 10% เรียก E10 เป็นต้น

     เอทานอลเป็นพลังงานชีวภาพที่เผาไหม้สะอาดออกเทนสูงโดยปกติไม่นิยม

ใช้เติมรถยนต์โดยตรงแต่จะผสมกับเบนซิน ข้อดีของการผสมเอทานอล

คือทำให้ราคาเชื้อเพลิงถูกลง ออกเทนสูงขึ้น  และช่วยลดมลพิษจากรถยนต์ 

เอทานอลบริสุทธิ์( undenatured ethanol)ที่จะนำมาผสมจะมีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.5%  ดังนั้นเพื่อป้องกันการลักลอบไปใช้อย่างอื่นจึงต้องบังคับให้เติมเบนซินลงไป 0.5 -2% จึงเรียกว่าเอทานอลแปลงสภาพ(denatured ethanol) 

และบังคับให้เติมที่โรงงานผลิตก่อนการขนส่งไปคลังน้ำมัน หรือ โรงกลั่น

     ปัจจุบัน E85 ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศ บราซิล  สหรัฐฯ แคนาดา และสวีเดน สำหรับประเทศไทยปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ E85 เป็นวาระแห่งชาติ

และมีนโยบายส่งเสริมการใช้ E85 อย่างครบวงจรภายใน10 ปี

 

ชูการ์เฟลคซ์  E85 FFV KIT

· เปลี่ยนรถเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดทั่วไป ให้เป็นรถที่สามารถเติมน้ำมันE85 ได้

· ประหยัดค่าน้ำมัน 25-40% และช่วยลดสภาวะโลกร้อน

· สามารถเติมน้ำมันเดิม เช่น แก๊สโซฮอล์ 91, 95, E20 ได้ตามปกติ

· รถวิ่งดีกว่าเดิมเพราะ Octane 105 ที่สูงกว่า

· ยืดอายุเครื่องยนต์ด้วยการเผาไหม้ที่สะอาดกว่า

· ช่วยชาติและเกษตรกร ลดการนำเข้าน้ำมัน

· ติดตั้งง่ายใน 1 ชั่วโมง ไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์